Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra

Grefsen og Disen vel

Som et resultat av lang tids arbeid og stor innsats fra styret i Grefsen og Disen vel, har velhuset Svetter'n nå blitt merket med den blå plaketten fra Selskabet for Oslo Byes vel. Plaketten henger til høyre for inngangspartiet på huset og ble avduket kl. 18.00 21. juni 2010. Flere fra styret i velforeningen hadde møtt opp, og styreleder Harald Koht holdt en kort tale i anlednig avdukningen, hvor Sonja Fossums innsats ble nevnt spesielt.

Teksten på plaketten:

Svetter'n

Disen og Grefsen velhus. Oppført 1928. Kinoen i 2. etasje er opphav til navnet. I drift til ca. 1960. Under krigen 1940-45 lasarett for tyskerne. Arkitekt Henrik Nissen d.y.

Les også i Nordre Aker budstikkes artikkel om avdukingen.

Møt opp på GDVels ordinært årsmøte 2018

Onsdag 21. mars kl 18:00

 

Resultatregnskap, balanse og noter fås ved oppmøte.

 

 

 

Det blir lett bevertning.

Velkommen

God stemning og høytid ved avdukningen av plaketten.