Grefsen og Disen Vel

Velhuset og velforeningens historie

 

 

Grefsen og Disen Velhus – populært kalt «Svetter’n» – ligger i Kjelsåsveien og Lettvintveien, altså mellom strøkene Grefsen og Disen. Navnet «Svetter’n» stammer fra Grefsen kino – den tidligere kinoen i 2.etasje hvor det ofte var veldig varmt og nesten alltid fullt hus.

Disen Vel syslet med planer om et eget velhus allerede i 1912, men først i 1917, da de slo seg sammen med Grefsen vel, ble det mer realisme i planene. Henrik Nissen d.y., en av byens ledende arkitekter på den tiden, ble engasjert som arkitekt.

Et staslig murhus i nyklassisisme med den karakteristiske søylefronten reiste seg og stod ferdig i 1928. Etter mange års arbeid med tomtespørsmål og økonomi, kunne Grefsen og Disen Vel den 19.mars 1929 ønske velkommen til årsmøte i eget velhus. Huset var i full drift fra første stund. Det var kino i 2. etasje (en av få private kino i Oslo) og 1. etasje ble leiet ut til restaurant i en del år.

Revyer ble satt opp og kor, musikkorps m.m. hadde øvelser og konserter her. Sanitetsforeningen, Grefsen idrettslag, med flere, hadde basarer, møter og sammenkomster.

Under andre verdenskrig ble huset beslaglagt av okkupasjonsmakten og benyttet til lasarett.

Etter krigen forsatte virksomheten med uforminsket styrke i noen år, med blant annet med jazzklubben Grefsen Jazz-society. Kinoen ble lagt ned 1.juni 1962. På midten av 1960 tallet, ble huset bortleid i en periode, men ny drift tok til i begynnelsen av 1980. Og vært i gang siden.

 

Huset i dag

Står i dag like staselig og like populært med mange kulturaktiviteter.

Bygningen er oppført på Byantikvarens gule liste – en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljø i Oslo. Og 21.juni 2010 mottok Svetter’n kulturskiltet ”Blåmerke” av Selskapet for Oslo Byes Vel.

I huset forøvrig er det Skin In "velvære i fokus", kaffebaren LOUIS XVIII og lager for et murerfirma, Murmester Andersen.

 

Kulturhus.  Huset er på hverdagene aktivt med blant annen sang og musikk, dansegrupper, turngrupper, undervisning og flere frivillige organisasjoner.

I helgene leies det ut til tilstelninger jubileumer av alle slag, konserter og liknende, julemesse, jultrefest i vellets regi.

 

Utleielokaler.  Og går du inn på siden LEIE LOKALE kan du se hva vi har å tilby og hva dette koster.

Lokalet er på 100 m2 med en stor scene. Det er registrert for opp til 100 personer. Stort flott  og godt utstyrt kjøkken med kjølerom, kokemuligheter og industrioppvaskmaskin, dekketøy og utstyr for like mange personer.