Styret

Styret i Grefsen og Disen vel 

 

Grefsen og Disen vel har et styre som består av fem faste medlemmer og to varamedlemmer. Styret møtes én gang per måned. Daglig leder i velforeningen møter også på styremøtene.

Styret i Grefsen og Disen vel 2017/2018:

Styreleder

Erik Høydal

Nestleder

Gudveig Henryette Aaby

Styremedlem/Øko/huset

Erling Haaland

Styremedlem/sekretær

Vigdis Dahlseide

Styremedlem

Marianne Tveit

1. vara

Odd Nielsen

2. vara

 

 

Daglig leder

Runar Eikeset

 

 

Jon B.Olsen