Bli Medlem

Bli medlem i velforeningen

 

Velkommen som medlem av Grefsen og Disen vel.

Vellet eier og står for driften av velhuset, populært kalt Svetter’n i Kjelsåsveien 18. Her kan du leie våre flotte lokaler til jubileer, brylluper, sosiale og kulturelle aktiviteter.

Grefsen og Disen vel arrangerer hvert år:

* Tema/folkemøter 

* Juletrefest i januar

* Foredrags- og årsmøte i mars

* Medlemsrabatt ved leie av lokalet

 
 
 

Grefsen og Disen vel er ditt talerør i saker som berører bomiljøet, blant annet reguleringssaker og trafikksaker.

Vi ønsker deg velkommen som medlem av Grefsen og Disen vel.

 

Medlemskontingenten er kr. 250 per år. Kontingenten kan betales til

kontonummer 1600 21 45468.

 

Åpningstid på velhuset:

onsdager kl. 15.30 – 17.30, telefon 22 22 64 67 (9 - 22)